شهر Zoodbash به حریم کاربران آن احترام می گذارد و متعهد به حفاظت از آن در همه جهات است. اطلاعات مربوط به کاربر توسط جمع آوری شده توسط Zoodbash City: (الف) اطلاعات ارائه شده توسط کاربران و (ب) اطلاعات به طور خودکار ردیابی در حالی که ناوبری است. شما می توانید مطمئن باشید که تمام اطلاعات وارد شده توسط شما برای شناسایی شما فقط با توجه به این سیاست حفظ حریم خصوصی استفاده می شود. ما اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث به اشتراک نمی گذاریم، اجاره نمی کنیم و یا فروش نمی کنیم. برای استفاده از سرویس های خاص در وب سایت ما، کاربران باید اطلاعات خاصی را برای پروسه های ثبت نام و پرداخت، به ویژه: الف) ایمیل الف) نام و نام خانوادگی الف) شماره تلفن اطلاعات ارائه شده توسط کاربران ما را قادر می سازد تا: - بهبود سایت ما، خدمات و ارائه بهترین تجربه کاربر پسند. - حفظ اسناد داخلی. برای بهبود پاسخگویی سایت به کاربران ما، ما ممکن است از «کوکی ها» یا ابزارهای الکترونیکی مشابه برای جمع آوری اطلاعات استفاده کنیم تا هر بازدید کننده یک شماره منحصر به فرد تصادفی به عنوان یک شناسه کاربری (User ID) برای شناسایی منافع فردی کاربر با استفاده از کامپیوتر شناسایی شده. به استثنای اینکه شما به طور داوطلبانه (از طریق ثبت نام، به عنوان مثال) خود را شناسایی کنید، ما هیچ راهی برای دانستن شما نداریم، حتی اگر یک کوکی را به رایانه شما اختصاص دهیم. تنها اطلاعات شخصی که کوکی می تواند شامل اطلاعاتی باشد که شما ارائه می دهید. کوکی نمی تواند اطلاعات را از دیسک سخت خود بخواند. شما میتوانید کوکی ها را رد یا قبول کنید. تمام اطلاعات جمع آوری شده در شهر زودباش به طور امن در پایگاه داده کنترل شده شهر Zoodbash ذخیره می شود. دسترسی به سرورها با رمز محافظت شده است و به شدت محدود است. با این حال، همانطور که اقدامات امنیتی ما موثر است، هیچ سیستم امنیتی غیر قابل نفوذ است. ما نمی توانیم امنیت پایگاه داده مان را تضمین کنیم، و ما نمی توانیم اطمینان حاصل کنیم که اطلاعاتی که شما ارائه می دهید در حین انتقال به اینترنت از طریق اینترنت متوقف نخواهند شد. ما ممکن است خطمشی حریم خصوصی ما را از زمان به زمان تغییر دهیم تا تغییرات لازم در آینده را به وجود آوریم. البته، استفاده از هرگونه اطلاعاتی که ما جمعآوری میکنیم همیشه با سیاستهایی که در آن اطلاعات جمعآوری شده است، صرف نظر از اینکه سیاست جدید ممکن است، مطابق باشد، هماهنگ است. در صورتی که شما هرکدام از اطلاعات خود را با ما درنظر داشته باشید نادرست است، لطفا با ما تماس بگیرید و ما هرگونه اطلاعات نادرست را به سرعت حذف خواهیم کرد.